Uzman İç Denetim Danışmanlığı

Günümüzde şirketler, kamu kurumları ve kar amacı gütmeyen dernek veya vakıf gibi oluşum, kurum hedeflerine ulaşma konusunda uluslararası standartlarda danışmanlık aldıkları takdirde bu hedeflerine ulaşma konusunda karşılarına çıkacak riskleri bertaraf etme veya en az düzeye indirme konusunda başarılı olabilirler.

Uzman İç Denetim Danışmanlığı

İç denetim danışmanlığı, uluslararası denetim standartları, risk yönetimi, iç kontroller, kurumsal yönetim, muhasebe, finans, lojistik, bilgi işlem ve diğer bir çok alanda uzmanlık seviyesinde bilgi gerektirir.

Tecrübe Uzmanlığı Arttırır

Bilgiler, uygulamaya aktarılmışsa, kullanılmışsa, bu bilgilere dayalı aksiyonlar farklı şartlar ve ortamlarda denenmişse ve uygulamaların sonuçları değerlendirilip, istenen sonuçlara göre yeniden düzenlemeler yapıldıysa değerlidir. Aksi halde gerçeklikten uzak ve kuramsal olarak kalırlar.

Kurumunuzun iç denetim, iç kontroller, risk yönetimi ve kurumsal yönetim konularında ihtiyaçlarına uygun çözümler için bizimle irtibata geçebilirsiniz.
İletişim Bilgileri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *